www.tabory-cmelak.cz

Letní dětské tábory

10.7.2016

Po snídani děti soutěžily v netradičních disciplínách, které probíhaly na Isthmyckých hrách. Je to např. zpěv, tanec nebo malování. Za zmínku stojí hlavně výkony ve zpěvu u Malých, které porota hodnotila vesměs nejvyšší možnou známkou. K obědu jsme měli španělské ptáčky s rýží. Během poledního klidu proběhlo pár dalších ceremoniálů a následoval blok skupinových sportů (přehazovaná, zavody koňských spřežení nebo štafeta na 6x400m). Poslední disciplínou byl maraton na 4,2 km. Proběhly poslední ceremoniály a všechny medaile byly rozdány. Slavnostně jsme náš první ročník Ysthmických her zakončili velkým ohněm a zazpívali si oblíbené táborové písničky.

tabory-cmelak.cz © 2015 Frontier Theme